Nvidia quadro p2000 vs gtx 1080: Quadro P2000 vs GeForce GTX 1080 [10-Benchmark Showdown]